Arvostelut

Arvostelut

Verjnuarmu – Lohuton

Pelonsekkaisin tuntein uotin tätä savometallin sanansuattajien kolomatta pitkäsoettoe. Yhtyveen toenen alabumi ”Ruatokansan Uamunkoetto” ol melekonen pettymys loestavan ”Muanpiällinen Helevetti” tebyytin jäläkeen. Onneks Verjnuarmu ei toesta kertoo pettäny vuan yhtyve tuottaa