Mitä rakkaus hevimetalliin kertoo persoonallisuudestasi?

Musiikki herättää tunteita: se ihastuttaa ja vihastuttaa. Musiikki vaikuttaa ihmisiin syvemmällä tasolla ja voimakkaammin, kuin moni tajuaa. Musiikilla voi vaikuttaa muun muassa mielialaan, vireystasoon, aivojen hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Musiikin kuuntelu rentouttaa, ja sen avulla voi jopa vähentää stressiä, ahdistuneisuutta ja masennusta. Musiikilla voi boostata urheilusuoritusta ja purkaa tunteita. Oman lempimusiikin kuuntelu lisää dopamiinin eritystä aivoissa, mikä tuo mielihyvää, ja musiikin tiedetään aiheuttavan ihmisessä samanlaisia tuntemuksia kuin hyvä ruoka, seksi tai saunominen.

Toistaiseksi on tiedetty melko vähän, mitkä seikat vaikuttavat musiikkimaun syntymiseen, ja miten ihmisten persoonallisuus ja musiikki liittyvät toisiinsa. Musiikkilajien kuuntelijoihin on pitkään littetty stereotypioita, ja musiikkimausta on vedetty johtopäätöksiä ihmisten persoonallisuudesta. Heavy metal on musiikkigenre, joka on herättänyt runsaasti tunteita aina sen kehityksen alusta saakka. Monet, jotka eivät ymmärrä raskasta musiikkia, helposti kauhistelevat tai jopa haukkuvat sitä. Rakkaus metallimusiikkiin näkyy monesti myös kuuntelijoiden pukeutumisessa ja vapaa-ajan vietossa, ja joissain ihmisissä tummiin pukeutuneet hevimetallin ystävät herättävät ennakkoluuloja. Hevimetallin kuuntelijoita on usein leimannut oletus aggressiivisuudesta ja masentuneisuudesta. Onko stereotypioissa mitään perää?

Rauhalliset hevin ystävät

Skotlantilaisen Heriot-Wattin yliopiston professori Adrian Northin musiikkimakua ja persoonallisuutta käsittelevään vuonna 2008 julkaistuun tutkimukseen osallistui 36 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa oli edustettuna 104 eri musiikkityyliä. Tutkimuksen mukaan hevimusiikista pitävät ihmiset ovat useimmiten rauhallisia ja ystävällisiä, mutta heillä on keskimääräistä heikompi itsetunto, ja he eivät ole erityisen ahkeria. Rap-musiikin ystävät puolestaan paljastuivat tutkimuksessa sosiaalisiksi ja hyvän itsetunnon omaaviksi, ja country-musiikkia kuuntelevat sosiaalisiksi ja ahkeriksi. Tutkimuksen yksi mielenkiintoisimmista löydöistä oli yhtäläisyydet klassisen musiikin ja hevin kuuntelijoiden välillä iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Tutkimuksen mukaan molempiin ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat luovia, rauhaa rakastavia introverttejä. Näitä kahta ryhmää yhdistää myös intohimoinen suhtautuminen omaan lempimusiikkiin.

Englantilaisessa Westminsterin Yliopistossa 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan hevimusiikin kuuntelijoita yhdistää samat persoonallisuuspiirteet. Hevimusiikista pitämisen lisäksi tutkimukseen osallistuneet arvioitiin Big Five -persoonallisuuspiirteiden mukaan. Big Five -mallin viisi piirrettä ovat ovat avoimuus, tunnollisuus, ekstroversio, sovinnollisuus ja neuroottisuus. Tutkimuksen mukaan hevimetallia fanittavat eivät pidä auktoriteeteista ja heillä on tarve erottua joukosta. Raskaan musiikin kuuntelu on Suomessa melko tavallista, mutta monissa maissa se varmasti erottaa joukosta enemmän kuin täällä pohjoisilla leveyspiireillä. Heavy metallista pitävät ovat tutkimuksen mukaan avoimia persoonia, mutta tässäkin tutkimuksessa hevin kuuntelu yhdistettiin huonoon itsetuntoon.

Jos rakastat hevimusiikkia, voit siis olettaa olevasi leppoisa, avoin ja luova, mutta jokseenkin heikolla itsetunnolla varustettu introvertti. Mitä se sitten tarkoittaa? Avoimuus ja luovuus mielletään pääasiassa positiivisina luonteenpiirteinä. Avoimuus on uteliaisuutta niin ulkoisille kuin sisäisille kokemuksille. Northin tutkimuksen mukaan avoimia ihmisiä vetää puoleensa intensiivinen, lumoava ja haastava musiikki – kuten raskas musiikki usein voi olla.

Itsetunto tarkoittaa kokemusta omasta arvokkuudesta sellaisena kuin on. Jos itsetunto on heikko, ihminen kaipaa jatkuvaa ulkoista hyväksyntää ja vahvistusta omasta arvokkuudestaan. Itsetunto ei ole muuttumaton ominaisuus, vaan sitä voi kehittää. Vaikka raskaan musiikin kuuntelijoiden itsetunto on tutkimuksen mukaan heikko, toisaalta vahvan musiikkiin liittyvän identiteetin ja yhteisöllisyyden tunne muiden samanhenkisten kanssa on arvioitu toimivan itsetuntoa vahvistavina tekijöinä. Hevimetallia pidetään usein genrenä, jonka kuuntelijat tuntevat yhteisöllisyyttä muihin tyylilajin faneihin. Introverttiys tarkoittaa sisäänpäin kääntyneisyyttä luonteenpiirrettä. Introvertit lataavat akkujaan omassa seurassaan ja saavat voimaa yksinolosta. Yksinolo ei suinkaan tarkoita yksinäisyyttä, vaan introverteille oma tila ja rauha ovat tärkeitä oman hyvinvoinnin kannalta. Ulospäin suuntautuneet ekstrovertit sen sijaan saavat energiaa viettämällä aikaa muiden ihmisten kanssa.

Metallimusiikki tunteiden tulkkina

Tutkimuksissa hevimusiikin kuuntelulla on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia mielenterveyden kannalta. Yhdessä tutkimuksessa todettiin pitkän linjan hevifanien olleen lapsuudessa onnellisempia, sekä sopeutuvan paremmin keski-ikään verrokkiryhmäläisiin verrattuna. Metallimusiikkiin liitettävä yhteisöllisyyden ja sosiaalisten verkostoiden on arvioitu olevan onnellisuuten vaikuttavia tekijöitä. Eräässä toisessa tutkimuksessa taas havaittiin death metallin tuottavan ilon tunteita väkivaltaisuuden ja masennuksen sijaan, toisin kuin odotettiin. Raskaan ja aggressiivisen musiikin kuuntelu ei siis tutkimuksissa todettu nostavan pinnalle vihan tunteita. Päin vastoin. Tutkimuksen mukaan metallin kuuntelu auttaa purkamaan tunteita, ei lisäämään negatiivisina pidettyjä tunteina.  Ehkä juuri siksi metallimusiikin kuuntelijat ovat säyseää porukkaa.

Suomesta löytyy runsaasti intohimoisia metallimusiikin kuuntelijoita. Mielenkiintoista on se, että suomalaiset mielletään kansana itsetunnon kanssa painiskelevina ja sisäänpäin kääntyneinä, mutta ystävällisinä ja rauhallisina ihmisinä – aivan kuten hevimetallin kuuntelijatkin. Toinen yhdistävä tekijä heavy metallin kuuntelijoiden ja suomalaisten välillä on mielenkiinto kasinopelejä kohtaan. Erityisesti nettikasinoilla pelaaminen vetoaa introvertteihin, sillä omassa rauhassa ja mielimusiikkia kuunnellessa pelaaminen on omaa laatuaikaa. Introvertit nauttivat omassa rauhassa pelaamisesta ilman jatkuvaa sosialisoimista, mikä olisi mahdotonta välttää kivijalkakasinolla. Hevifaneille nettiksinoilta löytyy myös rock-aiheiset kolikkopelit. Toisessa heavy metallin ystävien maassa Ruotsissa toimii jopa nettikasino, joka on omistettu raskaan musiikin ystäville.

Saman tyylisen musiikin kuuntelu liittää ihmisiä yhteen, ja tutkimusten valossa he näyttävät jakavan samoja persoonallisuuden piirteitä. Kenenkään persoonallisuutta ei kuitenkaan voi lokeroida pelkän musiikkimaun perusteella. Kaikki heavy metal -musiikkia intohimoisesti fanittavat eivät tietenkään automaattisesti jaa tutkimuksissa kyseisen genren kuuntelijoihin liitettyjä piirteitä. Eiväthän kaikki edes pidä samoista artisteista!

Kommentoi julkaisua