Flow Festival sai vapauttavan päätöksen melurajoituksiin liittyvässä oikeudenkäynnissä

Kirjoittanut Joonas Arppe - 17.12.2020

Helsingin Suvilahdessa järjestettävän Flow Festivalin melurajoitusten ylittämisiä koskenut oikeudenkäynti on päättynyt festivaalin eduksi. Käräjäoikeudessa käsiteltiin tapahtumia, jotka koskivat Flow Festivalin meluntarkkailua vuosina 2017 ja 2018; ympäristömelumittarissa epäiltiin tapahtuneen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden asettamien melurajojen jatkuvia ylityksiä. Väitetyt ylitykset olivat suuruudeltaan 1-5 desibeliä, ja väitettyinä ylityshetkinä Flow Festival ilmoitti tehneensä kaikkensa melutason pienentämiseksi ympäristössä.

Flow Festival ilmoittaa tekevänsä yhteistyötä Suvilahden alueen asukkaiden ja Helsingin kaupungin kanssa ympäristö- ja meluasioissa. Ympäristöpalveluiden tekemä tutkintapyyntö ei perustu lähiympäristön asukkaiden ilmoittamaan haittaan, vaan ympäristörikkomussyyte on syntynyt virkamiehen valituksen ja mittaustuloksen pohjalta. Desibelirajan ylittäneet tulokset on mitattu asuinrakennuksen vesikatolla paikasta, johon kertyy merkittävästi enemmän melua kuin todelliseen asuinkorkeuteen. Ylityksiä todellisessa asuinkorkeudessa ei ole raportoitu. Väitetyt ylitykset ovat myös olleet niin pieniä ja hetkellisiä, ettei niiden voitu ajatella olevan ympäristön pilaamista.

Melurajat ovat puhuttaneet Helsingissä järjestettävissä tapahtumissa viime aikoina kaupunkiin kehitetyn priorisointimallin myötä, jonka mukaan tietyillä tapahtumapaikoilla voidaan jakaa tietty määrä myöhäisiä soittoaikoja. Soittoaikoja ei jaeta saapumisjärjestyksessä, vaan ne jaetaan priorisoimalla tapahtumia. Flow Festival on kolmipäiväinen tapahtuma, ja viime vuosina festivaalin soittoaikoja on nipistetty sunnuntain osalta. Flow:n viimeiset esiintyjät ovat usein kansainvälisiä tähtiä, joiden kiertue on suunniteltu niin, että keikat ovat pimeän aikaan.

Flow Festival ilmoittaa olevansa tyytyväinen päätökseen, mutta haluaa jatkaa keskustelua soittoajoista ja melunmittaukseen liittyvistä kiistanalaisuuksista.