Muusikoiden liitto kritisoi kannanotossaan uusia kokoontumisrajoituksia – ”Kohdistakaa koronarajoitukset sinne missä niillä on oikeasti vaikutusta”

Muusikoiden liiton hallitus

”Koronatoimia tarvitaan, eikä niiden kohdentaminen ole helppoa – varsinkaan johtopäätösten tekeminen tiedossa olevista tosiseikoista. Toivottavaa kuitenkin olisi, että rajoitukset kohdentuisivat sinne, missä niille on tarvetta.”

otti lauantaina kantaa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän antamaan uuteen ohjeistukseen, joka rajoittaa julkisten yleisötapahtumien osallistujamäärän 20 henkeen 23.11. alkaen – yli kymmenen hengen yksityistilaisuudet kehotetaan myös jättämään järjestämättä. Toistaiseksi uusi ohjeistus on voimassa joulukuun 13. päivään asti. Koronaviruspandemian karusti kohtelemalle tapahtuma-alalle ohjeistus on yksi isku vyön alle lisää, sillä pääkaupunkiseudulla 23.11.-13.12. välisenä aikana järjestettävistä noin kahdestasadasta tapahtumasta valtaosa joudutaan rajoituksien nimissä perumaan välittömästi. Muusikoiden liitto kritisoi kannanotossaan päätöstä rajoittaa kaikkia annettuja ohjeistuksia ja turvallisuusmääräyksiä noudattaneen kulttuurialan toimintaa ilman näyttöä alan toimijoiden osallisuudesta koronaviruksen leviämiseen. Esittävään taiteeseen viitataan kannanotossa sijaiskärsijänä, jonka toiminnan rajoittaminen on todettujen koronatartuntojen lukumäärän kasvaessa poliittisesti vaivatonta.

”Kysymys on myös arvoista ja arvovalinnoista. Onko esittävän taiteen rajoittaminen koronatilanteessa poliittisesti liian helppoa ja houkuttelevaa? Vaikka käsillä olevat esittävää taidetta koskevat rajoitukset eivät ole kokonaistalouden tai koronatartuntojen hillitsemisenkään kannalta merkittäviä, ne ovat näkyviä ja synnyttävät vaikutelman siitä että jotakin tehdään, mikä on politiikassa tärkeää. Eikä ole pelättävissä, että kulttuurikenttä nousisi kapinaan, kun se on melko suurelta osin yhteiskunnan eli koronatoimia kohdentavan poliittisen järjestelmän tuen varassa.

Muusikot ja muut esittävät taiteilijat ovat keskimäärin pienituloisia. Heillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa toimia sijaiskärsijöinä. Lakkoonkaan ei voi ryhtyä, kun työt on jo menneet. Voimme vain pyytää päättäjiltä: Kohdistakaa koronarajoitukset sinne missä niillä on oikeasti vaikutusta, eikä sinne mihin niitä on helpointa kohdistaa.”

Muusikkojen liiton kannanoton kokonaisuudessaan voit lukea tästä.

Kommentoi julkaisua