Päivän uudet kappaleet 1.2.

Kirjoittanut Teemu Hakala - 1.2.2008

Baumer – ”Don’t Panic

Council of the Fallen – ”Conferring With Demons

Dance For Destruction – ”Lycanthrope

The Farm League – 3 uutta kappaletta

The Lows – 2 uutta kappaletta

Over It – ”Where Ever You Are

Set Fires Then Run – ”Neville Bartos