Pyhän Kuoleman itsenäisyyspäivälle kaavailtu keikka peruttiin – syynä valitukset ja ”suomalaiskansallisen identiteetin esille nostaminen”

pyha-kuolema
(c) Marianne Loorents

Suomen itsenäisyyspäivää vietetään joka joulukuun kuudentena päivänä. Suomalaisuuden Liitto halusi juhlistaa sitä tänä vuonna järjestemällä keikan Helsingin William K -baarissa, jossa olisi esiintynyt suomenkielistä neo-folkia soittava -taitelijanimeä käyttävä artisti. Svart Recordsille levyttävä Pyhä Kuolema soittaa omien kappaleidensa lisäksi suomalaisen kansanmusiikin klassikoita. Tänään Suomalaisuuden Liitto on kuitenkin ilmoittanut keikan peruuntumisesta William K:n takana olevan HOK-Elannon toimesta. HOK-Elannon toimialajohtaja Jouko Heinonen ilmoitti Suomalaisuuden Liitolle, ettei Pyhä Kuolema edusta HOK-Elannon arvoja suvaitsevaisuudesta ja eri kansanryhmien yhteisymmärryksestä. Tähän saakka HOK-Elanto ja Suomalaisuuden Liitto olivat järjestämssä keikkaa hyvässä yhteisymmärryksessä. Artistin taustoista otettiin selvää ennen keikan sopimista, eikä mitään sopimatonta tullut ilmi. Baarin saama vihainen palaute on ilmeisesti kuitenkin säikäyttänyt HOK-Elannon ja saanut heidät perumaan keikan. Pyydettyään lisäselvitystä Suomalaisuuden Liitto sai viestin, jossa keikan perumisen syiksi mainittiin monet sähköpostitse tehdyt valitukset ja suomalaiskansallisen identiteetin esille nostaminen keikalla. Kysyttäessä mitä pahaa jälkimmäisessä on, vastausta ei tullut. Alapuolella on Suomalaisuuden Liiton aiheesta kirjoittamat viestit ja näyte Pyhän Kuoleman musiikista.

Arvoisat suomalaisuuden ystävät,

Meillä on erittäin ikävää kerrottavaa teille. Maamme yhteiskunnallinen ilmapiiri alkaa olla erittäin onneton. Tästä viimeisenä osoituksena on hetki sitten saamamme viesti itsenäisyyspäivän suomenmielisen keikan tapahtumapaikkana olevan William K:n taustalla olevasta HOK-Elannosta.

HOK-Elannon toimialajohtaja Jouko Heinosen mukaan suomenmielisen keikkamme esiintyjä Pyhä Kuolema ei vastaa HOK-Elannon arvoja ”suvaitsevaisuudesta ja eri kansanryhmien yhteisymmärryksestä”. Tämän vuoksi he haluavat perua koko keikan.

Mielestämme Jouko Heinosen väitteelle ei ole perusteita. Itsenäisyyspäivän suomenmielisen keikan tarkoitus on ollut koota isänmaallisia ihmisiä yhteen hyvässä, myönteisessä hengessä ja laulaa yhdessä suomalaiskansallisten laulujen klassikoita.

Suomalaisuuden Liitolla on ollut koko ajan hyvä yhteisymmärrys HOK-Elannon henkilökunnan kanssa tapahtumamme myönteisestä luonteesta. Löytäessämme Pyhän Kuoleman esiintyjäksi niin me Suomalaisuuden Liitossa kuin William K:ssa etsimme taustatietoa esiintyjästä emmekä löytäneet mitään, mikä olisi estänyt hänen valintansa esiintyjäksi.
Nyt kuitenkin heidän saamansa vihainen palaute on saanut heidät säikähtämään tervehenkistä suomalaiskansallista tilaisuutta. Kaikille päätöksille olisi kuitenkin oltava hyvät perusteet. Ne puuttuvat nyt täysin.

Vaadimme toimialajohtaja Jouko Heinosta ja HOK-Elantoa täsmentämään näkemystään siitä, että Pyhä Kuolema olisi heidän arvojensa vastainen. Mitkä ovat ne syyt, joita Suomalaisuuden Liitto ja HOK-Elannon oma henkilökunta eivät aikaisemmin löytäneet?

Mikäli perusteita ei esitetä, niiden mahdollisesti puuttuessa kokonaan, vaarana on, että pieni mutta äänekäs joukko voi mielivaltaisesti määritellä sen, mikä on yhteiskunnallisesti sopivaa toimintaa. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että HOK-Elanto selvittää täsmällisesti, mitkä ovat suomenmielisen keikan perumisen syyt.

HOK-Elanto, olette selityksen velkaa Suomalaisuuden Liitolle ja kaikille suomalaisuuden ystäville.

Sakari Linden

Toiminnanjohtaja, Suomalaisuuden Liitto ry

Suomalaisuuden Liiton edustaja keskusteli tänään puhelimitse HOK-Elannon edustajan kanssa. Puhelinkeskustelussa kävi ilmi, että keikan perumisen pääsyyt olivat seuraavat:

– Moni henkilö oli valittanut keikasta sähköpostitse
– Keikalla nostetaan esille suomalaiskansallista identiteettiä

Puhelinkeskustelun perusteella keikan perumisen syy ei siis liittyisi mitenkään esiintyjään. Vastausta siihen, mitä pahaa suomalaiskansallisen identiteetin esille nostamisessa on, emme saaneet.

Olemme vielä vähän ymmällämme tapahtuneesta. Olemme pahoillamme. Yritämme vielä keksiä jotain uutta muotoa tapahtumallemme.

Kommentoi julkaisua