Tunnistettavuus ja elinvoiman turvaaminen – Tapahtumateollisuus ry julkisti eurovaalitavoitteensa

Kirjoittanut Ingeborg Roos - 24.4.2024

Tapahtumateollisuus ry on julkaissut eurovaalitavoitteensa. Tapahtuma-alan näkökulmasta EU:n sisämarkkinoiden toimivuudessa on vielä kehittämistä.

Tapahtuma-ala on tunnistettava elinkeinona myös EU-tasolla

Niin kansallisessa kuin EU-tason sääntelyssä tapahtumaelinkeinon kehittymistä haittaa se, ettei työllistymismahdollisuuksia tarjoavaa ja runsaan kasvupotentiaalin omaavaa alaa tunnisteta kunnolla. Tämä puute näkyy esimerkiksi vastikään uudistetussa NACE-toimialaluokituksessa.

Tunnistamisen puute vaikuttaa tilastointiin, tiedonkulkuun ja ymmärrykseen tapahtuma-alan tilanteesta ja erityispiirteistä. Kansainväliset NACE- ja ISIC-luokitukset onkin uudistettava niin, että tapahtuma-ala tunnistetaan omana elinkeinonaan.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tapahtumapolitiikka on kaupunkipolitiikkaa ja toisin päin

Tapahtumien merkitys kaupunkien ja erityisesti niiden keskustojen elinvoimalle on kasvanut yleismaailmallisesti. Tapahtumaelinkeinon ja elinvoimaisten keskustojen välillä vallitsee itseään ruokkiva positiivinen vuorovaikutus. 

Tapahtumaelinkeinon ja elämystalouden merkityksen kasvu edellyttää kuitenkin eurooppalaista politiikkaa. Tapahtumat ja tapahtumallisuus onkin huomioitava EU:n kaupunkipoliittisissa linjauksissa ja kaupunkikehityksen ajurina.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vahvempaa elinkeinopolitiikkaa kasvavan toimialan tueksi

EU tarvitsee tapahtumaelinkeinoille oman elinkeinopoliittisen strategian. Osana strategiaa on tunnistettava ja purettava esteitä sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.

Esimerkki purkamista kaipaavasta esteestä on Suomessa tapahtumatuotantoihin kohdistettu ja alaan erityisen huonosti soveltuva rakennusalan sääntely. Tämä soveltamislinja on mahdollinen, koska direktiivi sallii sen. Jatkossa tapahtumat tulee yksiselitteisesti sulkea pois rakennustyön turvallisuusdirektiivin soveltamisalasta.

Vastuu tapahtumaelinkeinon toimintaedellytysten kehittämisestä on keskitettävä sisämarkkinoista, teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaavalle pääosastolle.  

_______________________________________

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö. Tapahtumateollisuus edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia.

www.tapahtumateollisuus.fi